Aug 06, 2022 15:42 Asia/Ashgabat

Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçy Aýatolla Hameneýi Hezretleri kerbela wakasyndan soňra Hezreti Zeýnab(s.a)niň paş ediji gxrrx[lerine yşarat edip bu hereketi bilen Hezreti Zeýnab(s.a) düşündiriş jihady ýola goýdy diýip beýan etdiler.