Aug 08, 2022 13:39 Asia/Ashgabat
  • Yslam Eýran, Ymam Hüseýiniň (AS) höwesine gark boldy

Erkinligiň gyzyl baýdaklaryny buýsanç bilen galdyrýan Aşuranyň gelmegi bilen Ymam Hüseýiniň (AS) höwesi Yslam Eýranyna ýaýrady.

Yslam Eýranyň ýas tutvan halky, Aşura güni, Karbala şehitlerine zynjyr urmak toparlaryny döretmek arkaly  Karbala şehitlerine zulum edilmegine gynanç bildirýärler.

Bu dabara ýaşlar we garrylar, erkekler we aýallar dürli adamlar gatnaşýarlar we Ymam Hüseýniň (AS) şehit bolmagyna gynanýarlar.

Şu gün, 2022-nji ýylyň 8-nji awgusty, 1444-nji ýylyň Muharram aýynyň 10-njy güni, şehitleriň lideri Hezreti Hüseýniň (AS) Karbalada 61-nji HK ýylyň Muharram aýynyň 10-njy güni 57 ýaşynda şehit bolan gününiň ýyl dönümidir.