Aug 09, 2022 14:16 Asia/Ashgabat

Eýranyň "Haýýam" hemrasy Gazagystanyň kosmos bazasyndan "Soýuz" hemrasy bilen uçuryldy.

Soňky dört onýyllykda Eýran kosmos tehnologiýasyna ýetmek ugrunda üznüksiz we progressiw ädimler ätdi.

Haýýam hemrasynyň agramy 600 kg bolup, ýerden 500 km uzaklykda orbitada ýerleşýär.

IRNA-nyň habaryna görä, Haýýam hemrasy şu gün (sişenbe) Gazagystanyň "Baýkonur" kosmos stansiýasyndan "Soýuz" hemrasy bilen uçuryldy.