Aug 09, 2022 14:25 Asia/Ashgabat
  • Kanani: çagalary öldürýän Ysraýyl režimi synmakdan gutulmaz

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary ýakynda Sionist re regimeimiň Gazada eden hüjüminde 15 palestinaly çaganyň şehit bolmagyna jogap edip, sionist ržimi Palestinaly çagalary gyrana bermek bilen synmakdan gutulmaz diýip nygtady.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Naser Kanani twitter sahypasynda  çagalary öldürýän Ysraýyl režimi bigünä çagalary öldürmek bilen gutulgysyz şowsuzlyk we ýoklukdan gaçmak ykbalyndan gaçyp bilmejekdigini ýazdy.

"Ýakyn geljekde bu çagalaryň doganlary we aýal doganlary wagşy basybalyjylardan watan azatlygyny görer" diýip Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Naser Kanani nygtap geçdi .