Aug 13, 2022 15:53 Asia/Ashgabat
  • Eýranda Koronanyň soňky statistikasy

Eýranyň Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilim ministrliginiň yglan etmegine görä soňky 24 sagadyň dowamynda Eýranda Covid-19 ýokaşan 55 näsag öldi we bu keselden ölenleriň umumy sany 142,861-e ýetd.

Eýranyň Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilim ministrliginiň Jemgyýetçilik gatnaşyklary we maglumat merkeziniň habaryna görä, anyk anyklaýyş ölçeglerine esaslanyp, düýnden şu güne çenli Eýranda Covid-19 keselli 3315 täze hassa tapyldy we şolardan 798-si keselhanada ýerleşdirildi.

Bu habara görä, Eýranda “Covid-19” näsaglarynyň umumy sany 7,468,8894-e ýetdi.

Şeýle-de şu wagta çenli 7 million 161 müň 583 näsag sagaldy ýa-da keselhanalardan çykaryldy.

Korona wirusy epidemiýasy dünýäde 6,452,000 adamyň ölmegine sebäp boldy.