Aug 25, 2022 12:44 Asia/Ashgabat

Eýran goşunynyň 1401-nji ýyldaky uçarmansyz uçarlar boýunça bilelikdäki türgenleşigiň ikinji gününde goşunyň söweş, ýok etmek we gözegçilik uçarlary Missiýalaryna başladylar.

Iki gün dowam etjek bu türgenleşikde, günortadaky Pars aýlagynyň we Oman deňziniň ýyly suwlaryndan başlap, ýurduň gündogaryna, günbataryna, demirgazygyna we merkezine çenli Eýran Yslam Respublikasyndan 150-den gowrak pilotsyz uçar gatnaşýar.

Tags