Sep 01, 2022 14:53 Asia/Ashgabat

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti, Ahle-Baýt (as) Bütindünýä Assambleýasyny Yslam ymmatynyň jebisliginiň we adamzat jemgyýetinde umyt we umyt döretmegiň nyşany hökmünde häsiýetlendirdi.

Ahle-Baýt (as) Bütindünýä Assambleýasynyň 7-nji umumy ýygnagynyň açylyş dabarasy penşenbe güni Tähranda Prezident Seýda Ybraýym Raisi we Ahle-Baýt Bütindünýä Assambleýasynyň Baş sekretary Aýatolla Reza Ramezaniň gatnaşmagynda geçirildi.

EýranPress habarlar gullugynyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ybraýym Raisi, Ahle-Baýt (as) Bütindünýä Assambleýasynyň 7-nji umumy ýygnagynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda şu günki gün adalatyň adamzadyň ýitiren zadydygyny we Ahle-Baýty (as) dünýäde adalat gözlemegiň nyşany hasaplamak bilen adalat ähli adamlaryň kalbynda we tebigatynda gizlenen bir zatdyr diýdi.

Raisi şeýle-de dünýä Ahle-Baýt (as) mekdebine aýratyn üns berýär, sebäbi bu mekdepde hakykat we adalat, adamzat we doly rasionalizm bar diýdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti sözüniň dowamynda: Häzirki wagtda ýaşlaryň, esasanam Günbatarda dine we magnawiýete üns bermekleri artandyr we bu mesele bu ýere ýygnanan gymmatly akyldarlar üçin jogapkärçilik döretýändir diýdi.