Sep 17, 2022 08:27 Asia/Ashgabat
  • Türkmen dilinde we edebiýatynda Aşura medeniýetiniň üçünji kongressi Fakhreddin Asad Gorgani zalynda geçirildi

Türkmen dilinde we edebiýatynda Aşura medeniýetiniň 3-nji kongressiniň saýlanan adamlary, Fakhreddin Asad Gorgani zalynda Golestan işgärleriniň bir toparynyň gatnaşmagynda geçirilen dabarada tanyşdyryldy.

kongresiň sekretarlygyna gelip gowşan 140 eserden saýlanan eserler şulardan ybarat:

makala bölüminde Kümmetli Farhanaz Igdiri birinji, Bender türkmenlerinden Muhammet Mehdi Karamati we Golnaz Şamşiri bu bölümde ikinji we üçünji orny eýelediler.

Şygyr bölüminde Orazmuhammet Hurmaly birinji, Muhammet Amin Garainjik ikinji we Gurbangylyç Alagy üçünji boldy.

Türkmen fantastika we ýatlamalar bölüminde Medine Muhammedian birinji boldy, ikinji we üçünji orunlary hem tertip ýüzinden Marawadepe-den Narges Awini Dawaji we Alireza Ýolma eýelediler.

Çagalar surat bölüminde Fatemeh Baýabadi, Myrat Çeleh we Sina Meskin Kelte birinji,ikinji we üçünji orunlary eýelediler.  ýaşlar surat bölüminde Sonia Mangalizadeh, Ramtin Sakgar we Jamil Badraghi birinji, ikinji we üçünji orunlary eýelediler.

Bu kongresiň eminleri düzme bölüminde Abdul Aziz Pakga, goşgy bölüminde Aşyrmuhammet Badraghi, hekaýa we ýatlamalar bölüminde Abdul Saleh Pak we surat bölüminde Altin Jürjani boldy.