Sep 23, 2022 14:41 Asia/Ashgabat
  • Raisi: Sebitiň syýasy geografiýasy üýtgemeli däldir

Eýranyň prezidenti, Nýu-Yorkorkda Ermenistanyň premýer-ministri bilen bolan duşuşygynda Eýran Yslam Respublikasy sebitiň syýasy geografiýasyndaky üýtgeşmeleriň öňüni almagydygyny nygtaýandyr diýdi.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Aýatolla Seýid Ybraýym Raisi, penşenbe güni Nýu-Yorkorka eden sapary wagtynda Ermenistan premýer-ministri Nikol Paşinýan bilen bolan duşuşygynda Eýran Yslam Respublikasynyň ikitaraplaýyn we halkara serhetleri goramagy we ýurtlaryň özygtyýarlylygyny hormatlamagy maksat edinýändigini we sebitiň syýasy geografiýasyndaky üýtgeşmeleriň öňüni almagy nygtaýandygyny aýtdy.

Raisi şeýle-de Azerbaýjan Respublikasy bilen Ermenistan arasyndaky meseleleriň çözgüdini gepleşik geçirmek diýip aýtmak bilen Şanhaý sammitinde belläp geçişimiz ýaly sebit täze urşa çydap bilmez.

Eýranyň prezidenti, Eýranyň we Ermenistanyň umumy serhetlerini taryhy serhetler hasaplamak bilen syýasy we ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurlygy bu möhüm we strategiki serhetleri goramakdyr diýdi.

Bu duşuşykda Ermenistanyň premýer-ministri ähli ýerlerimizi we sebitlerimizi goraýarys we Eýran bilen Ermenistany biri-birinden aýyrmaga gönükdirilen haýsydyr bir dildüwşige garşy durarys diýdi.

Paşinýan, şeýle hem, Eýranyň Ermenistanyň territorial bitewiligini saklamagy goldaýan aç-açan pozisiýalaryna ýokary baha berdi.

Tags