Sep 25, 2022 15:05 Asia/Ashgabat
  • Eýran bilen BAE-nyň daşary işler ministrleriniň Nýu-Yorkorkda duşuşygy

Eýranyň we BAE-nyň daşary işler ministrleri Nýu-Yorkorkda duşuşyp, gyzykly temalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Fars habar gullugynyň ýekşenbe güni beren habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Huseýin Amirabdollahian we BAE-nyň Daşary işler ministri Şeýh Abdullah bin Zaýed Al Nahýan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Yorkorkda geçirilen 77-nji mejlisiniň çäginde ikitaraplaýyn gatnaşyklar barada we umumy aladalary ara alyp maslahatlaşdylar we pikir alyşdylar.

Bu duşuşykda Eýranyň Daşary işler ministri Eýranyň 13-nji hökümeti işe başlaly bäri iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň barha artýan tendensiýasyna kanagatlanma bildirdi we BAE bilen dürli ugurlarda gatnaşyklaryň giňelmegini we pugtalandyrylmagyny garşy aldy.

Şeýle hem Amirabdullahian Tähranyň Bilelikdäki Hyzmatdaşlyk ýokary komitetini geçirmäge taýýardygyny mälim etdi.

Eýranyň diplomatik gullugynyň başlygy, kärdeşine sanksiýalary ýatyrmak bilen baglanyşykly soňky wakalar barada habar berdi.

BAE-nyň Daşary işler ministri Şeýh Abdullah bin Zaýed Al Nahýan hem BAE bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasyndaky taryhy we medeni gatnaşyklaryň ähmiýetine yşarat edip ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýarlyk bildirmek bilen iki ýurduň Söwdaçylar geňeşiniň mejlisini geçirmek barada we Abu Dabiniň ýer eýeçiliginde gaýtadan dikeldilýän energiýa konferensiýasy ýaly sebitleýin ýygnaklarda eýran wekiliýetleriniň bolmaklaryny nygtady.

Tags