Oct 11, 2022 20:53 Asia/Ashgabat

Yslam Pygaberi hezreti Muhammet(s.a)iň doglan günleri we Eýran senenamasynda birleşik hepdesi mynasybetli ýurdumyzyň dürli şäherlerinde we obalarynda bolşy ýaly Türkmensähraniň dürl künjeklerinde hem ýörite dabaralar geçirilýär.

şu ugurda Neginşäher-iň juma metjidinde bu şäheriň juma ymamy haj Abubekr Ahun Hojamlynyň ýolbaşçylygynda we resmileriň hemde ulamalaryň gatnaşmagynda ýörite dabaralar geçirildi.

Neginşäher-iň juma ymamy  hemde Gürgen Radiosynyň ruhanyň iştanyjysy haj Abubekr Ahun Hojamly bu dabarada Yslam pygamberiniň ýöriteliklerinden we ýurtda agzybirligiň ýokary ähmiýetinden gürrüň berdiler we ilaty agzybirligi pugtalandyrmaga çagyrdylar.