Nov 23, 2022 14:56 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň prezidenti Belarusyň premýer-ministri bilen duşuşdy

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti, Belarusyň premýer-ministri bilen duşuşygynda garaşsyz ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary berkitmegi sanksiýalary ýeňip geçmegiň täsirli usullaryndan biri hasaplady we Eýran bilen Belarusyň gatnaşyklarynyň gowulaşmak isleginiň möhümdigini aýtdy. gatnaşyklaryň derejesi özara täsirleri giňeltmek ýolundaky mümkin päsgelçilikleri aýyrmak iki döwletiniň resmileriniň tagallasyna öwürlendir

Eýranyň prezidenti Seýid Ebrahim Raisi, şu gün (çarşenbe) Belarusyň premýer-ministri Roman Glawçenko bilen duşuşygynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň hemişe dostluklydygyny we iki ýurduň baştutanlarynyň soňky duşuşyklarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga ünsi berilenligini aýdyp Garaşsyzlygyny goramak ugrundaky tagallalary sebäpli sütemli sanksiýalara sezewar edilen ýurtlar bilen gatnaşyklaryny ösdürmek we berkitmek sanksiýalary zyýansyzlandyrmak we ýeňip geçmek üçin täsirli çözgütleriň biridir diýip nygtady.

Bu duşuşykda Belarusyň premýer-ministri Roman Glawçenko Eýran Yslam Respublikasynyň sebitara gatnaşyklary güýçlendirmek çemeleşmesiniň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň derejesini ýokarlandyrmak üçin täze perspektiwany döredendigini aýtdy we arasyndaky gatnaşyklaryň bardygyny aýdyp, Tähran we Minsk bu ugurda. Halkara guramasy hem konstruktiw hyzmatdaşlyga eýedir diiýp beýan etdi.