01 Maý 2019, 14:19
  • Alla tagalanyň Zyýapat Çaglary

Eýran Yslam respublikasynyň tele-radio guramasy - serhedaşa türkmen radiosy

her ýylda bolşy ýaly oraza 1398-nji hijri şemsi senesiniň mübärek oraza aýynda gürgen radiosyndan selä çaglarynda Alla Tagalanyň Zyýapat çaglary adyndaky gepleşik her gije Eýran wagty bilen sagat 2 bilen 5 aralagynda ýaýlyma berilýär.

siz bu gepleşigi orta tolkunda 1449 KH ferekans üstünden diňläp bilersiňiz.

Teswirler