Awgust 21, 2019 17:04 Asia/Ashgabat
  • Bageri: ynkylabyň ikinji ädiminde Eýran ýeňilmez gudrata dönjekdir

Eýran Yslam respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Serdar Serleşger Muhammet Bageri Eýranyň howpsuzlygy boýunça harby bolmadyk goranyş guramasy, ýadro ýaşaýyş öri, saýberi we himiki ugurlarda Eýranyň howpsuzlygyny berkarar edip oňa kepil geçjekdir diýdi.

şu gün Eýran Yslam respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Serdar Serleşger Muhammet Bageri Eýranyň howpsuzlygy boýunça harby bolmadyk goranyş guramasynyň strategik işlerini ýakyndan baryp gören wagty beren gürrüňlerinde ýurdyň Eýranyň howpsuzlygy boýunça harby bolmadyk goranyş guramasynyň dürli ugurlarda atylýan haýbatlara garşy göreşilmeginde taslama düzüp ýokary taýýarlyga şert döredendigine yşarat edip bu gurama goranyş ugurda üstem hereket edendir diýdi.

Eýran Yslam respublikasynyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Serdar Serleşger Muhammet Bageri gu günki gün yslam respublikasy düzgüniň gudratynyň duşmanyň tamasyny özdürendir diýmek bilen şeýle gudrat we taýýarlyk yslam ynkylabynyň 2-nji ädiminde Eýran ýurdynyň halkara öride ýeňilmez  gudrat bolmagynyň başlangyjy boljakdyr diýip sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler