Sentýabr 10, 2019 18:48 Asia/Ashgabat
  • Aşura güninde tutuş Eýran matamda

Yslamyň beýik pygamberi Hezreti Muhammet(a.s)iň eziz agtygy hezreti Ymam Huseýin(a.s)iň şehit boln gününiň ýyllygynda ýene bir ybaratda aşyr aýynyň 10-njy güninde Eýranyň boýdan-başynda ýas çäreler geçirildi.

Eýranyň musulman ilaty aşyr aýynda ylaýtada 10-njy güninde metjitlerde we başga dini mekanlarda ýas çäreleri geçirip Ymam Huseýin(a.s) bilen Hezreti Abulfazl Al-Abbas(a.s)iň ýatlaryny we orun-mertebelerini uly tutdylar.

Yslamyň beýik pygamberi Hezreti Muhammet(a.s)iň eziz agtygy hezreti Ymam Huseýin(a.s)iň şehit boln gününiň ýyllygynda ýene bir ybaratda aşyr aýynyň 10-njy güninde Eýranyň boýdan-başynda ýas çäreler geçiren ilat şu gün aşura güniniň öýle namazyny hem Ymam Huseýin(a.s)iň ýadyna okadylar.

hezreti Ymam Huseýin we ol hezretiň 72 wepaly ýarany hijri kamary senesi boýunça 61-nji ýylyň aşyr aýynyň 10-njy güninde Yragyň kerbela çölünde şehit boldylar.

Tag

Teswirler