22 Sentýabr 2019, 20:28
  • Dazarkelleriň şikäri adyndaky birinji sergi

Dazarkelleriň şikäri adyndaky birinji sergi mukaddes gorag döwrüniň muzeýiniň ýygnaklar zalynda açyldy.

bu serginiň açylyş dabarasynda ilkinji gezek üçin Amerikanyň urlyň ýere gaçyrlan uçarmanszy uçarlarynyň läşleri şeýle-de Eýranyň öz erkine geçiren eltatyjy uçarmansyz uçarlar görkezilýär.

Eýranyň Sepah Pasdaranynyň serkerdesi serdar Salami şeýle-de Sepah Pasdaranyň kosmos güýjüniň serkerdesi serdar hajizade , mukaddes gorag döwrüniň eserlerini goraýan we neşir edýän binýadyň başlygy serdar Kargar şeýle-de Sepah Pasdaranyň we Eýran goşunynyň we tertip-düzgün goraýjy güýjüniň serkerdeleriniň bir topary we media serişleriň wekilleri ýaňky serginiň açylyş dabarasyna gatnaşandyrlar.

bu sergi 21-nji sentýabrda öz işine başlady.

Teswirler