22 Sentýabr 2019, 22:15
  • Larijani: Eýranyň ýaragly güýçleri Pars Aýlagy bilen oýun edilmegine rugsat bermezler

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Yslam respublikasynyň ýaragly güýçleri gürrüň turzulmagy ugrunda Pars Aýlagy bilen oýun edilmegine rugsat bermeýärler onäme Hormoz Bogazyň howpsuzlygy bütin suw ýollaryň howpszy bolmaklary manysyndadyr diýdi.

Ali Larijani Eýranyň günortasynda  ýerleşen Bandar Abbas-da Eýranyň ýaragly güýçleriniň reže dabarasynda beren gürrüňlerinde Eýran yslam respublikasynyň ýaragly güýçleri Yrak bilen Siriýanyň milletlerine hemaýat berip sebitde terrorçy DAEŞ toparyny ýeňendirler diýdi.

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani , Eýranyň sebitiň bütin ýurtlary bilen dos we doganlygyny emma sionist režimiň musulmanlaryň asly ýurda el gatylmagyna rugsat beren däldirler diýdi.Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani şeýle-de Arabystanyň ýemene el gatmagyna yşarat edip Saud häkimlere garap egerde nilt edip bilýän bolsaňyz gan kökýän Ysraýyl režimine garşy göreşiň diýip sözlerine goşdy.

Teswirler