Noýabr 13, 2019 19:09 Asia/Ashgabat
  • Zarif: ýadro ylalaşygy baradaky wadalar başa barmasa hemmeler zyýan çekjekdir

Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif günbatarlylaryň ýadro ylalaşykdaky borçlarynda tapylmanlygyna yşarat edip egerde bu ylalaşygyň ykdysady ugurdaky wadalar ýerine ýetirilmese hemmeler zyýan görjekdir diýdi.

Muhammet jawad Zarif Gazagystanyň Nursoltan şäherinde Astana klubynyň maslahatynda beren gürrüňlerinde Eýranyň, ýadro ylalaşykdaky borçlaryny azaltmagy ýolunda ertýan gadamlaryna arka bolup egerde ýadro ylalaşykda Eýrana berilen ykdysady wadalar ýerine ýetirilse Tehran, hoşniýetlidigini görkezip ony ýaňadan doly ýerine ýetirmäge taýýardyr diýdi.

egerde şol wadalar ýerine ýetirilmese Eýran öz borçlaryny azaltmagy ýolynda ardýan gadamlaryny dowam etjekdir diýip Eýranyň daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler