Noýabr 14, 2019 16:32 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi belent Ýolbaşçy bir topar bendiniň günäsiniň geçilmegi ýada jezalarynyň azaldylmagy baradaky teklibi kabul etdiler

4 tirkeşiklerden birinji aýynyň ýene bir ybaratda yslam pygamberiniň dünýä gelen aýynyň gelip ýetmegi mynasybetli şeýle-de ymam Jafar sadyg(a.s)iň dünýä gelen gününiň ýyllygy mynasybetli Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçys bir topar bendiniň günäsiniň geçilmegi ýada jezalarynyň azaldylmagy baradaky teklibi kabul etdiler.

Eýranyň kazyýet güýjüniň başlygy Hojjatol Yslam elmoslemin seýed Ibrahim reisi 4 tirkeşiklerden birinji aýynyň ýene bir ybaratda yslam pygamberiniň dünýä gelen aýynyň gelip ýetmegi mynasybetli şeýle-de ymam Jafar sadyg(a.s)iň dünýä gelen gününiň ýyllygy mynasybetli mertebesi belent Ýolbaşça hat ýazyp ýörite komissiýada şertelere laýyk gelen 3552 bendiniň günäsiniň geçilmegi ýada jezalarynyň azaldylmagy baradaky teklibini ileri sürdei. we Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi belent Ýolbaşçysy hem bu teklibi kabul etdiler.

Teswirler