Dekabr 01, 2019 14:28 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi belent Ýolbaşçy: Palestina meselesi asly meseledir

zulum bar ýerinde iki tarap bar: zalym we mazlum. biz mazlumyň tarapdary we zalyma garşydyrys.bu posiziýasy Ymam Humeýni Hezretleri açyk tärde yglan edýärdi we bu bolsa asly ugurlaryň birisidir.

bu günki gün hem şonuň üçin Palestina meselesi biz üçin asly meseledir. muny hemmeler bilip goýsunlar, Palestina meselesi Eýran Yslam respublikasynyň iş buýrugyndan çykarylmaz. Palestina meselesi yslamy we wajyp jihadyň meýdanydyr. hiç hadysa bizi Palestina meselesinden aýyrmaz. käleriň Palestina sahnasynda öz borçlaryna amal etmezligi ahmaldyr emma olaryň hasabu başgaçadyr emma Palestina ilaty,we milleti we Palestinaly jihatçylar bizi hemaýatymyzdan paýlydyrlar .

Teswirler