Ýanwar 04, 2020 21:14 Asia/Ashgabat
  • Ruhani: Amerika agyr tawan berjekdir

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Eýranyň Sepah Pasdaranynyň Kudus güýjüniň serkerdesi Serdar Sepahbod Gasem Suleýmaniň terror edilmeginiň bütin yzygelimleriniň jogapkärçiligi Amerikanyň üstünedir we Wşington agyr tawan berjekdir diýdi.

prezident Hasan Ruhani şu gün ikindin Tehranda Kataryň daşary işler ministri Muhammet Bin Abdulrahman Al-Sani-iň duşuşygynda , durmuşky ýagdaýda bu iki ýurdyň köpräk geňeşip sazdaş bolmagynyň gereklidigini nygtap, sebitiň bütin ýurtlarynyň birisi bolup döwlet terrorizmini ýazgarmaklaryny umyt etdi.

Tag

Teswirler