Ýanwar 08, 2020 20:07 Asia/Ashgabat
  • Ruhani: Eýranyň soňky gaýtawuly Amerikalylaryň aýagyny sebitden kesmekdir

Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýranyň Sepah Pasdaranynyň, Amerikaly terrorçylardan ýaman ar almagyna yşarat edip Amerikalylaryň jenaýatyna Eýranyň berýän soňky gaýtawuly olatyň aýagyny sebitden kesmegidir diýdi.

şu gün prezident Ruhani döwlet toparyň maslahatynda beren gürrüňlerinde general Gasem Suleýmani bilen onuň ýaranlarynyň Yrakda şehit edilmeginde Amerikalylaryň amala aşyran terrorçylykly hereketini bütin halkara kanunlaryň tersine, bir uruş jenaýaty we halkara terrorizm bilip Amerikalylar bu jenaýatkärçilikli işlerindäki maksatlaryna ýetip başaran däldirler diýdi.

Tag

Teswirler