Ýanwar 15, 2020 23:37 Asia/Ashgabat
  • geljek juma namazy mertebesi belent ýolbaşçynyň ymamlygynda okalýar

Tehraniň juma namazy boýunça ştaby bir bildiriş boýunça geljek juma namazy mertebesi belent ýolbaşçynyň ymamlygynda okalýar diýip yglan etdi.

bu bildirişde şeýle gelipdir: Yslam ynkylabyň ýeňişe ýeten gününiň öňüsyrasynda we ynkylabyň ikinji ädimiň dowamynda bu hepde juma namazy Aýatolla hameneýi Hezretleriň ymamlygynda  we Eýranyň ägä we hyjuwly ilatynyň gatnaşmagynda Ymam Humeýni Hezretleriň adyny göterýän juma metjidinde okaljakdyr.

Eýranyň mömin we baş ýokary milleti ýene bir gezek jebisligiň , ululygyň we haýbatyň ýene bir jilwesiniň sergä goýjakdyr.

Tag

Teswirler