Ýanwar 18, 2020 19:11 Asia/Ashgabat
  • Eýran,kosmiki hereketlendirijini bejermekligi Amerikanyň monopoliýasyndan çykardy

Eýranyň kosmos barlaglar merkeziniň başlygy Huseýin Samimi, Eýran Yslam respublikasy kosmos hereketlendirijini bejermekligiň bilimine elgerdi mundan ozal şeýle bilim diňe Amerikanyň erkindedi diýdi.

Eýranyň kosmos barlaglar merkeziniň başlygy Huseýin Samimi, Araş adyndaky gögaşa hereketlendirijileriň bejerilmegi baradaky bilimiň Eýranlylaryň erkindedigini aýdyp Araş adyndaky kosmos hereketlendiriji, emeli hemralary asmanda goýýan sistemada ýerlkeşdirildi. bu iş emeli hemralary daşrak mekanlarda ýerleşdirmeklige şert döretýändir diýip sözlerine goşdy.

ýakynlykda Nahid-2 adyndaky emeli hemranyň asmana iberilmegi üçin Araş hereketlendirijiden haýyrlanyljakdyr diýip Eýranyň kosmos barlaglar merkeziniň başlygy Huseýin Samimi aýtdy.

Teswirler