Fewral 05, 2020 21:19 Asia/Ashgabat
  • ynkylabyň ikinji ädimi boýunça halkara ýygnak geçirildi

ynkylabyň ikinji ädimi adyndaky halkara ýygnak "siwilizasiýa dörediji ynkylaby düzgüniň nusgasy" ady bilen alymlaryň, nazar eýeleriniň we Eýranyň resmileriniň we käbir ýurtlaryň ilçileriniň gatnaşmagynda Tehranda geçirildi.

Eýranyň mertebesi belent ýolbaşçysy 2019-njy ýylyň 11-nji fewralynda Eýranyň yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 40-njy ýyllygy bilen bir wagtda ynkylabyň 2-nji ädimi ady bilen çykaran beýannamasynda Eýran milletine ylaýta ýaşlara garap geçen 40 ýylyň dowamynda yslam ynkylabynyň gazanan uly üstünliklerini açyklamak bilen uly yslam Eýrany bejermek ugurda uly jihady amala aşyrmak üçin gerek bolan tabşyryklary berdiler.

 

Tag

Teswirler