Fewral 09, 2020 20:32 Asia/Ashgabat
  • 22-nji bahman gününiň ýol ýörişlikleri Eýranyň 5200 şäheridir obasynda geçiriljekdir

Eýranyň yslam wagyzlary utgaşdyryjy geňeşiniň oruntutary Nosratollah Lotfi üstümizdäki ýylyň 22-nji bahman gününiň ýol ýörişlikleri Eýranyň 5200 şäheridir obasynda geçiriljekdir diýip yglan etdi.

Eýranyň yslam wagyzlary utgaşdyryjy geňeşiniň oruntutary Nosratollah Lotfi üstümizdäki ýylyň 22-nji bahman gününe " Welaýata eýermegiň, jihadyň we çydamlylygyň saýasynda , yslam ynkylaby diri we hereketde" ady berilendir diýmek bilen geljek 22-nji bahman gününe degişli ýol ýörişlikler Eýranyň 1000 şäherinde we 4200 obasynda bir wagtda geçirljekdir diýip habar berdi.

Eýranyň yslam wagyzlary utgaşdyryjy geňeşiniň oruntutary Nosratollah Lotfi şeýle-de Eýranly we daşary ýurtly jemi 6000 habarçy tutuş Eýranda ýylyň 22-nji bahman günüe degişli ýol ýörişlikler we başga programmalar baradaky habarlary neşir etjekdirler diýip sözüne goşdy.

Teswirler