Fewral 11, 2020 17:16 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň gülüstan welaýatynyň ilaty giň gerimde 22-nji bahman gününiň ýol ýörişliklerine gatnaşdy(12)

şu gün Gülüstan welaýatynyň ilaty yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygynda giň gerimde ýol ýörişlige gatnaşyp yslam ynkylabyna goldaw berýänligini yglan etdiler.

Teswirler