Fewral 11, 2020 17:56 Asia/Ashgabat

41 ýyl mundan ozal Eýranyň yslam ynkylaby ýeňişe ýetenden bäri Eýran milleti köpugurlarda başarnyklaryny tomoşa goýdylar. Eýrsn miller her ýylda 22-nji bahna gününiň ýol ýörişiklerine hem giň gerimde gatnaşýarlar.

Teswirler