Fewral 13, 2020 11:29 Asia/Ashgabat

Eýran ilaty millionlarça bolup yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 41-nji ýyllygynda ýene bir ybaratda 22-njy bahman gününde ýol ýörişliklere goşuldylar.

Teswirler