Fewral 16, 2020 12:02 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň mejlis başlygy Siriýa sapar etdi

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani ýokary derejeli bir topara ýolbaşçylyk edip ýekşenbe güni Siriýanyň paýtagty Damask şäherine ugrady.

Ali Lrijani damaska ugramazdan öňürti habarçylaryň arasynda eden çykyşynda bu sapardan maksadyň Eýran bilen Siriýanyň parlaent hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekdigini hemde Sriýanyň resmileri bilen köpugurlar barda gürrüň etmekdigini aýtdy.

Larijani Siriýanyň dost ýurtlardandygyny hemde çydam toplumyndan arka çykýan asly ýurtlardandygyny aýdyp sebit kynçylyklaryny çözmek ugurda Aziýanyň günbatarynda ýerleşen ýurtlaryň arkadaşlyk etmeklerini nygtady.

Teswirler