Fewral 17, 2020 19:01 Asia/Ashgabat
  • Ruhani:dünýäniň başlyklary Eýran milletiniň durumlylygyna geň galandyrlar

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani , Eýranyň ösüşini togtatmak üçin duşmanlaryň ileri sürýän hilelerine yşarat edip dürli ýurtlaryň başlyklary Eýran milletiniň, duşmanlaryň berýän gysyşlarynyň garşysynda çydam görkezip berk durýanlygyny, hemişe öwgä laýyk bilýärler diýdi.

şu gün prezident Hasan Ruhani Tehranda Harazmynyň 33-nji halkara festiwalynyň ýapylyş dabarasynda eden çykyşynda günbatar we Ýewropa ýurtlaryň hemmesiniň başlyklary, Eýran milletiniň bütin gysyşlarynyň garşysynda berk durup ylym-bilim-de ösmeginden haýrana galýarlar diýdi.

Ruhani, Eýranyň köpugurlardaky ösüşlerine yşarat edip Tehraniň ýadro ylalaşykdaky borçlaryny azaldyp, öz işlerini ýaňadan başlamagyndan soň halkara atom energiýast agentliginiň adamlary ýadro merkezleri ýakyndan gelip gören wagtlarynda täze santrifýužlaryň öndürilmeginde Eýranyň tizlik bilen ösmeginden haýrana galdylar diýip sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler