Fewral 17, 2020 20:30 Asia/Ashgabat
  • Larijani: Amerika dünýäde çetleşendir

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň agalyk ediji syýasatlaryna yşarat edip Amerika,akyla laýyk hereketi etmäni zor aýtmagy babatly ylaýtada bu ýurdyň durmuşky prezidentiniň döwründe dünýäde çetleşendir diýdi.

şu gün Ali Lrijani Liwanyň paýtagty Beýrutda bu ýurdyň görnükli adamlarynyň ýygnagynda beren gürrüňlerinde Amerikanyň gadaganlyklarynyň Eýranyň dürli ugurlarda ösmegine sebäp bolanlygyny aýdyp durmuşda Eýran, nebitde aýry azyndan 40 milliard dollar hümmeti bolan harytlaryny eksport edýär diýdi.

Teswirler