Fewral 21, 2020 12:49 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi Belent Ýolbaşçy ses berdiler

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali hemeneýi Hezretleri yslam şura mejlisiniň 11-nji döwür saýlawlarynyň hemde ýolbaşçylygyň hubralarynyň 5-nji döwür mejlisiniň döwüara saýlawlarynyň başlangyç wagtynda ses berdiler.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali hemeneýi Hezretleri şu gün ertir bilen Tehraniň Ymam Humeýni hezretleri adyndaky Huseýniýede ses beren mahaly eden çykyşynda saýlawlaryň ýurdyň milli bähbidini kepillendirýänligini aýtmak bilen saýlawlar güni milli baýramçylyk günidir diýip nygtadylar.

Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla Seýed Ali hemeneýi Hezretleri sözüniň dowamynda saýlawlar dini borçdyr diýmek bilen saýlawlar günimilletiň medeni hakynyň ödelýän günidir sebäbi millet ýurdy dolandyrýan adamlary saýlamaga synanyşýarlar diiýp beýan etdiler.

yslam şura mejlisiniň 11-nji döwür saýlawlarynyň hemde ýolbaşçylygyň hubralarynyň 5-nji döwür mejlisiniň döwüara saýlawlary juma güni sagat sekizde tutuş Eýranda başlandy.

 

Tag

Teswirler