Fewral 23, 2020 20:16 Asia/Ashgabat
  • Ruhani, Ýewropadan Amerikanyň garşysynda durmagyny nygtady

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Awsteriýanyň daşary işler ministri Aleksandr Şalenberg bilen geçiren duşuşygynda beren gürrüňlerinde Ýewropa Bileleşiginden islenilýän zat , Amerikanyň,kanuni bilmaçan işleriniň garşysynda durmagydyr diýdi.

şu gün Hasan Ruhani Awsteriýanyň daşary işler ministri Aleksandr Şalenberg bilen geçiren duşuşygynda eden çykyşynda iki ýurdyň dürli ykdysady bölümlerde hyzmatdaşlyk etmek üçin gowy potensilallarynyň bardygyna yşarat edip Awesteriýanyň, Amerikalylaryň Amerikalylaryň kanuni bolmaýan we nädogry gysyşlaryny äsgermäni Eýran bilen edýän hyzmatdaşlyklaryny ösdürmegini umyt etdi.

ýadro ylalaşyk, sebit we dünýäniň howpsuz bolmagy üçin täsirli bolup bilýär diýip Ruhani sözlerine goşdy.

Awsteriýanyň daşary işler ministri Aleksandr Şalenberg hem bütin ugurlarda ylaýtada söwda we ykdysady ugurlarda Eýran bilen saklanylýan gatnaşyklaryň ösdürilmegi üçin tagalla edilmegini nygtady.

Teswirler