Fewral 25, 2020 20:17 Asia/Ashgabat
  • Ruhani: gadaganlyklar Tehran-demirgazyk şaýolunyň bejerilmegine täsir galdyryp başaran däldir

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani gadaganlyklar Tehran-demirgazyk şaýolunyň bejerilmeginde Eýranly inženerleriň, işçileriň we müdirleriň yradasyna täsir galdyryp başaran däldir diýdi.

şu gün prezident Hasan Ruhani Tehran-demirgazyk şaýolunyň birinji sebitiniň açylyş dabarasynda eden çykyşynda bu täze azat ýoly bir sagat ýarym çaltrak maksada ýetilmegine mümkinçilik döerdýär we ilatyň ýaşaýşynda we ýangyjyň azrak sarp edilmegine gaty ähmiýetli bolýar diýdi.

Ruhani, hijri şemsi seneden 1398-nji ýylda bolan sil we ýer yranma ýaly tebigy hadysalaryň galdyran tersin täsirlerine yşarat edip bu hadysalaryň, ilatyň ýaşaýşlaryna galdyrýan tersin täsirleri azaldylmalydyr diiýp sözlerine goşdy.

Tag

Teswirler