Mart 10, 2020 20:24 Asia/Ashgabat

Türkmen radiosynyň işgäri Ýüsüp Sakgally duşenbe güni1398-nji hijri şemsi senesinden esfand aýynyň 19 ýene bir ybaratda 2020-nji miladi ýylyň 9-njy martynda 53 ýaşynda dünýäden ötdi. ýatan ýeri ýagty jaýy jennet bolsun!

Teswirler