Mart 19, 2020 23:03 Asia/Ashgabat
  • 1399-njy hijri şemsi ýyly gutly bolsun

Täze ýyly Eýran Yslam Respublikasynyň resmi wagtynda juma gün ertir bilen sagat (7:19:37) başlanýar.

Ertir, 20-nji aprel,hijri şemsi senesi boýunça  1399-ny ýylynyň ýene bir ybaratda Täze ýylynyň, Nowruzyň başlanmagy we gadymy dabaralaryň biri.
 1399-njy ýyl, ertir irden (anna) Tehran wagty,  1441-nji hijri kamary senesini rejep aýynyň 25-ne  we 2020-nji ýylyň 20-nji martyna barabar başlanýar.

nowruz baýramy Eýranda, Owganystanda, Täjigistanda, Azerbaýjanda, Özbegistanda, Türkmenistanda, Gazagystanda, Gyrgyzystanda we Albaniýada resmi senenamasynda dynç günidir.

Dünýäde 300 milliondan gowrak adam Nowruzy, gadymy däbini belleýär.
Eýran Yslam Respublikasyyň tele-radio guramasy dünýäde nowruzy belleýänleriň hemmesine täze ýyly gutlaýar.

Teswirler