Mart 21, 2020 16:36 Asia/Ashgabat
  • Larijani Nowruz baýramyny sebit ýurtlaryň mejlis başlyklaryna gutlady

Eýran Yslam Respublikasynyň mejlis başlygy bir sargyt boýunça Nowruzy baýram edýän ýurtlaryň mejlis başlyklaryna gutlady.

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Owganystan,Türkiýe,Türkmenistan, Täjigistan,Özbegistan, Gyrgyzystan,Azerbaýjan Respublikasy, Yrak we Pakistanyň mejlis başlyklaryna ýollan sargytlarynda 1399-nji ýylyň Nowruzyny gutlady.

Eýran Yslam Respublikasynyň mejlisi howpsuzlyk,ösüş,asudalyk we hemme taraplaýyn öňe gidişligi döredip biljek hem-de garşylykly hormat esasynda her hili parlamentlik arkalaşyklary aýratynda goňşy ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklary garşy alýandyr diýip Larijaniň ýaňky sargydynda getirilýär.

Eýranyň mejlis başlygy şeýle-de täze ýylyň milletlere ösüşden we adalatdan doly ýyl bolmagyny umyt etdi.

Jahanda Azyndan 300 million adam Eýran milletiniň gadymdan gelýän sünneti bolýan Nowruzynyň baýram edýändirler.

Tag

Teswirler