Mart 26, 2020 17:46 Asia/Ashgabat
  • Zarif: Pompeo daşary işler ministri däl-de, ýigrenç ministri

Eýranyň Daşary işler ministri çarşenbe güni agşam ABŞ-nyň Döwlet sekretary Maýk Pompeonyň Waşingtonyň Eýrana garşy aşa basyşynyň dowa etdiirlmegi barada aýdanlarynyň jogabynda Pompeo-niň Döwlet sekretarymy ýa-da ýigrenjç ministrmi diýen soraga gabat gelýär diýdi.

Muhammet Jawad Zarif twitterde bir epidemiýanyň hem Maýk Pompeonyň ýalan sözlemeginiň öňüni alyp bilmejekdigini ýazdy: Pompeo elinden gelenini etse-de, ykdysady terrorçylyk , bigünä adamlary öldürmek, Korona wirusyna garşy global göreşi bozmak we Utandyryjy söweşijiligini gizlemegi başarmaz diýip nygtady.

halkara guramalarynyň we dürli ýurtlaryň bolsa Korona garşy göreşmek üçin Eýran bilen işleşmegiň zerurdygyny nygtap duran mahaly ABŞ-nyň Döwlet sekretary çarşenbe güni Birleşen Ştatlarynyň Eýrana iň ýokary basyş etmegini dowam etdirýändigini yglan etdi.

 

Teswirler