Mart 26, 2020 18:53 Asia/Ashgabat
  • Larijani: Eýran, Koronany kontrol etmekde beýleki ýurtlardan öňdedir

Eýran mejlisiniň başlygy: "Yslam respublikasy Koronany dolandyrmakda köp ýurtdan öňde" diýdi.

Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani penşenbe güni Tehranda Yslam Rewolýusiýa Goragçylarynyň biologiki goragynyň başlanmagy dabarasynda eden çykyşynda koronanyň ýaýramagynyň derejesiniň örän ýokary we çaltdygyny aýtmak bilen Ösen pudaklar we ylmy ösüşler korona wirusyna ägirt uly kynçylyk tapdy.

ABŞ we Ýewropanyň möhüm ýurtlary ýokary mümkinçiliklerine, ösen senagatyna we ylmy ösüşlere garamazdan koronawirusyna garşy göreşmekde uly kynçylyga gabat gelip durandyrlar diýip Larijani sözüne goşdy.

Tag

Teswirler