Aprel 08, 2020 11:38 Asia/Ashgabat
  • Zarif: Eýran, Trumpyň haýyr-sahawatyna mätäç däl / ABŞ Eýranyň nebitiniň satylmagynyň öňüne geçmesin

Eýranyň daşary işler ministri,Eýran Yslam Respublikasynyň ABŞ hökümetiniň haýyr-sahawatyna mätäç däldigini belläp, Waşingtonyň Tehrana garşy girizen sanksiýalarynyň ýatyrylmagyň zerurdygyny aýtdy.

Muhammet Jawad Zarif sişenbe güni twit ýazyp, Eýranyň adam we tebigy çeşmelere baýdygyny aýtdy we Yslam respublikasynyň özüne garşy sanksiýalary girizen çeşmelerden dem alyş enjamlaryny satyn almaga mejbur bolan Donald Trump-a mätäç däldigini aýtdy. 

"Tehran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentinden nebitiň we beýleki Eýranyň önümleriniň satylmagyna we zerurlyklaryny satyn almaga we girdeji we önüm öndürmäge päsgel bermezligini isleýär diýdi.

Teswirler