Aprel 08, 2020 11:55 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi Belent Ýolbaşçy meret aýynyň ýarymynda tele ýaýlymda çykyş edýärler

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi, Hezretleri şaý doganlarymyzyň ynanjy boýunça Hezret Mehdiniň (as) doglan gününiň ýene bir ybaratda mert aýynyň ýarymyna gabat gelýän penşenbe güni Eýran halky bilen göni gürleşerler.

 

 1441-nji kamary ýylyň 6-njy aprelinde penşenbe gününe barabar gelýän 2020-nji ýylyň 9-njy apreli, dünýädäki şaýylaryň on ikinji ymamy Hezreti Mahdi (as) -yň doglan gününiň ýyllygydyr.

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň Tehran wagty bilen sagat 11: 00-da telewideniýede etjek çykyşy içerki we daşary ýurt ulgamlarynda, şeýle hem KHAMENEI.IR saaýtynda we bu saýtyň Instagram we Twitter hasaplarynda dürli dillerde göni ýaýlymda görkeziler.

Teswirler