Aprel 13, 2020 21:07 Asia/Ashgabat

Wenesuelanyň prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Eýranyň prezidenti ABŞ imperializmini adamzat jemgyýeti üçin Koronadan has howply wirus diýip atlandyrdy we ABŞ-nyň resmileriniň ziýadatalaplyklarynyň we zorlugynyň garaşsyz we azatlygy söýýän ýurtlara hemişe basyş edýändigini aýtdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani duşenbe güni Wenesuelanyň prezidenti Nikolas Maduro bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Raýdaşlyk we hyzmatdaşlyk bilen Tähran we Karakas köp ýyllaryň dowamynda ABŞ-nyň köne we hüjümçi wirusyna garşy durmagy başardylar diýip nygtady.

Rouhani, Eýranyň meýilnamalaryna we hereketlerine, koronawirusa garşy göreşmek üçin zerur bolan gözleg enjamlarynyň we beýleki zatlaryň gözleginde we önümçiliginde gazanylan üstünliklere yşarat edip Eýran koronawirusa garşy göreş tejribesini dostlukly Wenesuela ýurduna geçirmäge taýyn diýip yglan etdi.

Bu telefon söhbetdeşliginde Wenesuelanyň prezidenti, Eýranyň hökümeti we halky bilen raýdaşlygy yglan edip, Eýranyň koronawirusyna garşy göreşde gazanan üstünliklerini belläp, Eýran bilen Wenesuela imperializme garşy göreşde hemişe birleşip, bir hatarda durandyr diýip nygtap geçdi..

 

Tag

Teswirler