Maý 11, 2020 12:28 Asia/Ashgabat
  • https://Urmedium.com Eýranyň serhedaşa tele-radio ýaýlymlary üçin täze hyzmatdyr

“https://urmedium.com”, Eýran Yslam Respublikasynyň tele-radio guramasynyň serhedaşa teleýaýlym we radio ýaýlymlary üçin täze mümkinçilikdir. dünýäniň möhüm dillerinde ses bikjalary we wideo faýllary urmedium-de ýüklenýändir.

Eýran Yslam Respublikasynyň tele-radio guramasynyň serhedaşa teleýaýlym we radio ýaýlymlary urmedium-de ýörite kanallaryny döredendirler we özleriniň taýýarlaýan ses we wideo faýllarynyň saýlananlaryny urmedium-de ýükleýändirler.sizden urmedium-i görmegiňizi we öz garaýyşlaryňyzy we teklipleriňizi [email protected] adressine ibermegiňizi haýyş edýäris.

Teswirler