Maý 17, 2020 18:58 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi Belent Ýolbaşçynyň Yslam dünýäsiniň ymmaty bilen Bütindünýä Kudus gününde etjek çykyşlary göni efire berilýär

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý, mukaddes Remezan aýynyň soňky anna güni we Bütindünýä Al-Kuds gününiň soňky anna güni içerki we halkara kanallar arkaly yslam ymmaty bilen gürleşer.

Eýranyň Yslam propagandasynyň utgaşdyryjy geňeşiniň başlygynyň orunbasary "Nusratullah Lotfi" ýekşenbe güni Halkara Kuds gününiň Ymam Homeýniniň iň görnükli we dowamly ýadygärligidigini, Ol hakykatyň ýalan bilen deňeşdirilmegini, Palestina ezilen halkyna goldawyň we ähli halklara, ýaşlara we geljege degişli eposy alamatlandyrýanlygyny aýtmak bilen Sionist re regimeime garşy göreş Palestina doly azat edilýänçä  çydamlylyk we umyt bilen dowam eder diýip yglan etdi.

Lotfi, Bütindünýä Al-Kuds gününi bellemegiň we ezilen Palestina halkyny goramagyň hökman dini we eldegrilmesiz borjydygyny aýdyp Bu ýyl koronawirusyň ýaýramagy we çäklendirmeleri sebäpli ýurt boýunça ýöriş geçirmek mümkin däl diýip yglan etdi.

Teswirler