Maý 21, 2020 22:09 Asia/Ashgabat
  • Mertebesi Belent Ýolbaşçynyň Yslam dünýäsiniň ymmaty bilen Bütindünýä Kudus gününde etjek çykyşy göni efirde

Yslam Rewolýusiýasynyň Leaderi, mukaddes Remezan aýynyň soňky anna güni we Bütindünýä Al-Kuds güni bilen bir wagtda içerki we halkara kanallar arkaly Yslam ymmaty bilen gürleşer.

Yslam propagandasy boýunça utgaşdyryjy geňeş penşenbe güni Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýiniň çykyşlarynyň anna güni öýlän dürli içerki we halkara radio we teleýaýlymlarda göni ýaýlymda görkeziljekdigini habar berdi.

Mukaddes Remezan aýynyň soňky anna güni, Eýran Yslam Respublikasynyň düýbüni tutujy Ymam Homeýniniň başlangyjy bilen Bütindünýä Kudus güni diýlip atlandyryldy.

Teswirler