Iýun 04, 2020 20:10 Asia/Ashgabat
  • 15-nji Hordad; Eýran halkynyň beýik yslam hereketiniň başlangyjy

Şu gün (2020-nji ýylyň 15-nji iýun penşenbe) 1342-nji ýylda (1963-nji ýyl) Eýran Yslam Respublikasynyň beýik esaslandyryjysy Ymam Humeýniniň taryhy gozgalaňynyň ýyl dönümine gabat gelýär.

1963-nji ýylyň 6-njy iýunyndaky gozgalaň Yslam Rewolýusiýasynyň taryhynda belli sepgitdir we Eýran halkynyň Yslam Hereketiniň başlangyjydyr.

Pahlawi režiminiň işgärleri 1963-nji ýylyň 6-njy iýunynda Ymam Humeýniniň Gom (Tehran welaýatynyň günortasynda) Feýzieh mekdebinde eden çykyşynda mukaddes şäherdäki Ymamyň öýüne hüjüm edip, pajygaly hadysada tussag edildi.

Aşura güni, Ymam Humeýni Hezretleri Pahlawiniň režimiň jenaýatlaryny we Şahyň Ysraýyl  režimi bilen gatnaşyklaryny Gomdaky Feýzieh mekdebinde paş etdiler.

Ymam Humeýniniň tussag edilmegine jogap hökmünde Eýranyň dürli şäherlerinde adamlar  režime garşy giň gerimli protestleri geçirdiler.

Bu nägilelik ýörişlerinde  režimiň howpsuzlyk güýçleri Gomdaky Feýzieh mekdebine rehimsizlik bilen hüjüm edip, köp adamy öldürdi, ýaralady we tussag etdi.

Teswirler