Jun 04, 2020 20:18 Asia/Ashgabat
  • Bazargan serhedinde täjirçilik işleriniň täzeden başlamagy

Eýran Yslam Respublikasynyň gümrük metbugat sekretary: "Eýran-Türkiýe serhedinde söwda işleri gaýtadan başlandy" -diýdi.

Eýranyň gümrük gullugynyň metbugat sekretary Seýid Ruhollah Latifi penşenbe güni sözüniň üstüni ýetirdi: "Saglyk teswirnamalarynyň ýerine ýetirilmegi bilen Bazargan serhediniň işi şu gün irden kadaly ýagdaýa geldi."

Latifi: "Bazargan serhediniň açylmagy bilen bir hatarda saglyk protokollaryny berk ýerine ýetirmek we täjirçilik ýükleriniň geçişini çaltlaşdyrmak üçin Bazargan we Türkiýäniň Gorblag gümrük müdirleriniň arasynda serhet ýygnagy geçiriler" -diýdi.

Bazargan serhedi, Eýranyň we Türkiýäniň iň uly serhet däpleri hökmünde 23-nji fewralda korona wirusynyň ýaýramagyndan soň ýapyldy.

Tags