Iýul 11, 2020 19:04 Asia/Ashgabat
  • Zanganeh: Eýran ABŞ-nyň sanksiýalaryna garamazdan nebit pudagyny giňeldýär

Eýranyň nebit ministri ABŞ-nyň sanksiýalaryna garamazdan ýurduň nebit pudagyny ösdürmegi dowam etdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Eýranyň nebit ministri Bižan Namdar Zanganeh Tehranda Ýaran nebit ýatagyny (Eýranyň günorta-günbatary) özleşdirmek baradaky şertnama gol çekişlik dabarasynyň çäginde Eýran hiç hili ýagdaýda ýüz öwürmez we ABŞ-nyň sanksiýalaryna garamazdan nebit pudagyny ösdürer diýdi.

Eýran bazara doly güýç bilen girip we zerur bolanda paýyny janlandyryp biler ýaly nebit pudagynyň kuwwatyny artdyrýar diýip Zangane sözüne goşdy.

Teswirler