Awgust 03, 2020 20:18 Asia/Ashgabat
  • Zarif: uly güýçleriň ýalňyş hasaplamalary pajygaly netijelere getirdi

Eýranyň Daşary işler ministri uly güýçleriň täze dünýä tertibinde eden ýalňyş hasaplamalary pajygaly netijelere getirdi" -diýdi.

Duşenbe güni Eýranyň Daşary işler ministri Muhammet Jawad Zarif Tehran uniwersitetinde "Geçiş dünýäsi" seriýasynyň ikinji mejlisinde çykyş edip, ABŞ-nyň Yraga çozmagyny esasy güýçleriň ýalňyş hasaplaýandygyny aýdyp Bu urşuň dünýäde ekstremizmiň ösmegine eltjekdigi ilkibaşdan aýdyňdy diýip nygtady.

Zarif migrasiýa häzirki wagtda Ýewropa ýurtlarynyň öňünde durýan iň möhüm meseleleriň biridigini aýdyp Bu kynçylyk milletparazlygyň we aşa watançylygyň, ykdysady deňsizligiň we beýleki meseleleriň oduny tutaşdyrýar, şonuň üçin garyplyga global çözgüt tapmaly diýip beýan etdi.

Teswirler